Certificate of analysis

Certificate of analysis
شهادة تحليل

English-Arabic economic glossary.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • certificate of analysis — cerˌtificate of aˈnalysis noun certificates of analysis PLURALFORM [countable] MANUFACTURING a formal document showing what is in a chemical product after it has been officially tested: • The test results of each product are stored in computer… …   Financial and business terms

 • Certificate of Analysis — Das Certificate of Analysis (CoA) (engl.: Analysenzertifikat) ist gebräuchlich im Pharma Umfeld als Nachweis, dass bestimmte verwendete Substanz Chargen den allg. oder spezifischen Normen des Arzneibuchs oder bestimmter anderer validierter… …   Deutsch Wikipedia

 • certificate of analysis — analizių pažymėjimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dokumentas, kuriame pateikiami išsamūs visų arba dalies atliktų gavinio analizių rezultatai, susiję arba nesusiję su tomis pačiomis savybėmis, kurios nurodytos… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • analysis — a‧nal‧y‧sis [əˈnælss] noun analyses PLURALFORM [ siːz] [countable, uncountable] 1. a careful examination of something in order to understand it better: • The researchers carried out a detailed analysis of recent trends in share prices. •… …   Financial and business terms

 • Certificate of Formula Compliance — A Certificate of Formula Compliance (often abbreviated to COFC) is a document used primarily for Health and Beauty Products in international trade. Unlike a Certificate of Origin (which traditionally states from what country the shipped goods… …   Wikipedia

 • Certificate of Need — A Certificate of Need (CON), in the United States, is a legal document required in many state and some federal jurisdictions before proposed acquisitions, expansions, or creations of facilities are allowed. CONs are issued by a federal or state… …   Wikipedia

 • Certificate in Investment Performance Measurement — The Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM) is a professional accreditation in the field of investment performance analysis in the United States. It includes investment performance measurement and attribution. It is offered by… …   Wikipedia

 • Certificate of attendance — In the United States and Canada, a certificate of attendance is a certificate given to students who complete the K 12 (kindergarten through 12th grade) program but do not meet the requirements for the high school diploma or the modified diploma.… …   Wikipedia

 • Certificate Of Deposit Index - CODI Index — The 12 month average of the most recently published dealer bid rates (yields) on nationally traded three month certificates of deposit as reported in the H.15 Federal Reserve Statistical Release. The yields are annualized using a 360 day year.… …   Investment dictionary

 • National Certificate of Educational Achievement — The National Certificate of Educational Achievement (NCEA) is, since 2004, the official secondary school qualification in New Zealand. It has three levels, corresponding to the levels within the National Qualifications Framework, and these are… …   Wikipedia

 • Council for the Indian School Certificate Examinations — CISCE Council for the Indian School Certificate Examinations Formation November 3, 1958 (1958 11 03) (53 years ago) Type Non Governmental Board of School Education …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”